Zpracování osobních údajů - GDPR

Ochrana osobních údajů

V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme

zejména o našich zákaznících a uživatelích našeho webu, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje: 

 1. identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, u podnikajících fyzických osob také IČ a DIČ
 2. kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi,zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště
 3. vaše nastavení, kterými se rozumí údaje ve vašem účtu, zejména uložená adresa a nastavení newsletterů
 4. údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o produktech a službách, které si u nás objednáváte, údaje o reklamacích

 

Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje? 

 1. bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti, nebo
 2.  na základě vašeho souhlasu.

 

Jaká zpracování můžeme provádět bez vašeho souhlasu, závisí na tom, k jakému účelu příslušné zpracování směřuje a v jaké pozici vůči nám vystupujete – zda jste jen návštěvníkem našeho webu, nebo se u nás zaregistrujete či vytvoříte objednávku. Vaše údaje můžeme také zpracovávat pokud navštívíte naši prodejnu. 

 1. Pokud navštívíte náš web

  

 1. Využívání souborů cookies a dalších technologií

 

Pokud navštívíte náš web, do vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme malé soubory jako cookies. Cookie je malý soubor písmen a čísel, který ukládáme ve vašem internetovém prohlížeči nebo pevném disku vašeho počítače. Některé cookies nám umožňují propojit vaše aktivity během prohlížení našich stránek od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy jej zavřete. Ve chvíli, kdy zavřete okno internetového prohlížeče, se tyto cookies vymažou. Jiné zůstávají v zařízení po nastavenou dobu a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookie vytvořila.

Cookies do vašeho zařízení nejen ukládáme, ale také čteme ty cookies, které do vašeho zařízení uložil náš web. Dále v tomto dokumentu budeme pro jednoduchost mluvit pouze o ukládání.

Některé cookies do vašeho zařízení ukládá přímo náš web. Tyto cookies nám

pomáhají:

- identifikovat vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami našeho webu a při opětovných návštěvách, například abychom si mohli zapamatovat vaše přihlášení z konkrétního zařízení a nežádat vás opakovaně o e-mail a heslo, nebo abychom si uložili, kterou verzi našeho webu vám máme zobrazit, pokud web nabízí v danou chvíli více variant

- zaznamenat si, že jste nám udělili souhlas dle tohoto dokumentu, popř. zda jste např. nabídli účast v určitém průzkumu;

- se zajištěním bezpečnosti, například abychom zkoumali, zda někdo nezneužil vaše připojení k našemu webu a nejedná místo vás;

- evidovat, zkoumat a odstraňovat poruchy a nefunkční součásti našeho webu.

- sledovat návštěvnost našeho webu, jeho jednotlivých stránek, vytvářet statistiky

- zobrazovat vám různé varianty našeho webu, pokud testujeme nové funkcionality

Takové cookies a další soubory jsou nezbytné pro fungování naší webové stránky. Pokud ve svém prohlížeči zablokujete tyto cookies, naše webová stránka nemusí fungovat správně a my vám nemusíme být schopní poskytovat naše produkty a služby.

Je možné prohlížet náš web v anonymním režimu, který umožňuje většina novějších prohlížečů. Pokud kliknete na tlačítko „Rozumím“, jež je součástí upozornění o využití cookies, budeme mít také za to, že s využíváním těchto cookies a předáváním vašich údajů reklamním a sociálním sítím souhlasíte.

 1. Využívání osobních údajů návštěvníků webu

 

Pokud navštívíte web www.krystinmoda.cz , zpracováváme údaje o vašem chování na webu na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem:

- získání informací, na základě kterých pro vás budeme moci web

  v budoucnu vylepšit; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro vás

- vytváření statistik a přehledů, zejména sledování návštěvnosti našeho webu, jeho jednotlivých stránek a měření účinnosti reklamy;  naším oprávněným zájmem je zde měření efektivity našeho webu a výdajů na reklamu; pro tento účel můžeme z vašeho chování na webu získávat další odvozené údaje a k tomuto účelu je použít

- testování nových funkcí a aplikací před nasazením, zejména abychom předešli problémům s funkčností těchto novinek ve skutečném provozu, které by mohly zhoršit váš zážitek z objednávání u nás; naším oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost našich služeb pro vás

- předcházení útoků na náš web a ohrožení jeho funkčnosti i bezpečnosti vašich dat; naším oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost našich služeb pro vás a bezpečnost vašich dat.

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 38 měsíců. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.

Údaje o vašem chování na webu také zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu), a to za účelem vytváření přizpůsobených nabídek a cílených reklam, které vám zobrazíme na webu.

Naším oprávněným zájmem je zde maximálně personalizovaná a efektivní nabídka pro vás. Jmenované údaje pro tento účel také obohacujeme pomocí analýzy a získáváme z nich odvozené údaje. Podle těchto údajů také rozčleňujeme naše uživatele do různých skupin, kdy každá skupina obdrží vlastní specifickou nabídku. Pokud u nás následně budete něco objednávat, využíváme pro tyto účely navíc údaje o vašich objednávkách.

Pokud jste si tedy na našem webu prohlédli nabídku produktů, tento produkt vám můžeme při příští návštěvě zobrazit na našem webu. Podle toho, jaký produkt jste si prohlédli, můžeme také usoudit, do jaké skupiny zákazníků patříte, a podle toho vám na webu nabídnout další služby, které by vás podle našeho posouzení mohly zajímat.

 Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu 2 let. 

Pokud se u nás zaregistrujete

Abyste se mohli zaregistrovat, musíte navštívit náš web, proto se vás týkají zpracování popsaná v části Pokud navštívíte náš web. V případě, že se zaregistrujete, pak navíc provádíme následující zpracování:

 

 1. Zpracování na základě plnění smlouvy

 

Pokud si vytvoříte účet na webu www.krystinmoda.cz , zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, vaše nastavení a údaje o vašich objednávkách (pokud u nás později objednáte nějaký produkt), na základě plnění smlouvy s vámi (bez vašeho souhlasu), abychom mohli vést váš uživatelský účet. Smlouva, o kterou se naše zpracování opírá, vzniká vytvořením vašeho účtu.

Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu existence vašeho účtu, který můžete kdykoli zrušit.

 

 1. Zpracování na základě oprávněného zájmu

 

Pokud si vytvoříte účet na webu www.krystinmoda.cz , zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, vaše nastavení, údaje o vašich objednávkách (pokud u nás později objednáte nějaký produkt) a údaje o vašem chování na webu

také na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu), a to za účelem:

- získání informací, na základě kterých pro vás budeme moci naše služby v budoucnu vylepšit, zejména zjišťování vaší spokojenosti s našimi produkty a službami; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro vás.

- poskytováním nabídek na míru a cílené reklamy, kterou vám můžeme zaslat e-mailem, pomocí sociálních sítí, poštou nebo zobrazit na našem webu, naším oprávněným zájmem je zde efektivní propagace našich produktů a služeb.

- Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme také prostřednictvím emailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele,

kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou

  adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků

  předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání emailových

  dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete

  kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu

  v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník

  nebudeme dále zasílat.“

 

Abychom vám mohli nabídku na míru připravit, výše uvedené údaje

analyzujeme a získáváme z nich další odvozené údaje, které pro tento účel

používáme. Takto můžeme použít rovněž údaje o vašem chování na webu,

které jsme získali před tím, než jste se zaregistrovali, a můžeme sbírat údaje o

vašem chování na webu i když se nepřihlásíte (např. když vás identifikujeme

pomocí cookie).

 

Za účelem vytváření přizpůsobených nabídek a cílených reklam, které vám

zobrazíme na webu, použijeme také údaje o vašich objednávkách (pokud si objednáte naše produkty).

 

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu existence vašeho účtu. Proti

těmto zpracováním máte právo uplatnit námitku.

 

 

 1. Pokud si u nás vytvoříte objednávku

 

 

V případě, že si objednávku (či poptávku) vytváříte u nás na webu, týkají se vás

zpracování popsaná v části Pokud navštívíte náš web. V případě, že u nás vytvoříte

objednávku, pak navíc provádíme následující zpracování:

 

 

 1. Zpracování na základě plnění smlouvy

 

 

Pokud u nás jako fyzická osoba vytvoříte objednávku, zpracováváme vaše

osobní údaje za účelem vyřízení vaší objednávky vaše identifikační a

kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách. Pokud u nás máte

uživatelský účet, můžeme pro tento účel použít rovněž vaše nastavení.

 

Jestliže u nás nakoupíte jako zástupce právnické osoby, zpracováváme tytéž

údaje za stejným účelem na základě našeho oprávněného zájmu

spočívajícího v uzavření a plnění smlouvy s osobou, kterou zastupujete.

 

To, že tyto údaje použijeme za účelem vyřízení vaší objednávky, znamená, že

je použijeme zejména:

- abyste mohli dokončit svou objednávku na webu, například aby se vám nesmazaly údaje z    rozpracované objednávky

- abychom s vámi mohli o objednávce komunikovat, například vám zaslat její potvrzení

- pro potřeby platby za zboží; v této souvislosti můžeme vaše údaje

  předat také našim partnerům provozujícím platební systémy, jak je

  popsáno v části Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je

  předáváme?

- v souvislosti se zajištěním a reklamací objednané služby či produktu;

  v této souvislosti můžeme vaše údaje předat také dodavateli služby,

  jak je popsáno v části Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je

  předáváme?

- v souvislosti s vašimi dalšími požadavky, se kterými se na nás obrátíte

  např. pomocí telefonní linky, jak je popsáno v části Pokud s námi

  komunikujete prostřednictvím různých kanálů.

  Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k vyřízení vaší

  objednávky, popř. vyřízení smluvního požadavku, jako je reklamace.

 

 

 1. Zpracování na základě oprávněného zájmu

 

 

Pokud u nás vytvoříte závaznou objednávku, uchováme vaše identifikační a

kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách na základě našeho

oprávněného zájmu (bez vašeho souhlasu) za účelem ochrany právních

nároků a naší vnitřní evidence a kontroly. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde

ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.

 

V případě vytvoření objednávky dále zpracováváme na základě našeho

oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) vaše identifikační a kontaktní

údaje, vaše nastavení (pokud u nás máte účet) a údaje o vašich

objednávkách za účelem:

- získání informací, na základě kterých pro vás budeme moci naše služby

  v budoucnu vylepšit, zejména zjišťování vaší spokojenosti s našimi

  službami; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb

  pro vás a

- poskytováním nabídek na míru a cílené reklamy, které vám můžeme

  zaslat e-mailem, textovou zprávou, pomocí sociálních sítí, sdělit je po

  telefonu nebo jinými elektronickými prostředky nebo vám je zaslat

  poštou; naším oprávněným zájmem je zde efektivní propagace našich

  služeb. Abychom vám mohli nabídku na míru připravit, výše uvedené

  údaje (tedy vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich

  objednávkách) analyzujeme a získáváme z nich další odvozené údaje,

  které pro tento účel používáme. Podle těchto údajů také rozčleňujeme

  naše uživatele do různých skupin, kdy každá skupina obdrží vlastní

  specifickou nabídku.

 

Za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly,

zpracováváme údaje po dobu trvání promlčecí doby (3 roky) a jeden rok po

jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V

případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše

osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a

zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení.

Pro ostatní uvedené účely osobní údaje používáme po dobu 3 let od

uskutečnění objednávky.

Proti těmto zpracováním realizovaným na základě našeho oprávněného zájmu

máte právo uplatnit námitku.

 

 1. Zpracování na základě plnění právních povinností

 

I my musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Pokud vaše osobní

údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové

zpracování váš souhlas. Na tomto právním základě zpracováváme vaše

identifikační a kontaktní údaje, údaje o objednávkách, a to z důvodu

dodržování zejména následujících zákonů:

- zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

- zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

- zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

- zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu 10 let.

Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů

Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů, zejména

prostřednictvím e-mailu, kontaktních formulářů na našem webu a sociálních sítí budeme zpracovávat vaše identifikační a kontaktní údaje a

záznamy o proběhlé komunikaci včetně nahrávek hovorů na základě našeho

oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem:

 

 • vyřízení vašich požadavků; pokud jste u nás vytvořili objednávku a váš

 

             požadavek se vztahuje k objednávce, můžeme toto zpracování realizovat na

             základě plnění smlouvy s vámi;

 

 • evidence vašich požadavků, abychom je mohli kontrolovat, že je plníme řádně

 

             a včas;

 

 • prokazování, že jsme váš požadavek přijali a vyřídili, např. když u nás touto

 

             cestou něco objednáváte nebo uplatníte reklamaci;

 

 • jejich analýzy pro zlepšování kvality našich služeb.

 

 Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu 1 roku od ukončení poskytování

námi zprostředkovaných služeb. Proti zpracování na základě našeho oprávněného

zájmu máte právo uplatnit námitku. 

Pokud se přihlásíte k našemu newsletteru

Pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, budeme zpracovávat kontaktní

údaje, případně vaše nastavení na základě vašeho souhlasu se zpracováním za

účelem zasílání našich nabídek. Pro tento účel osobní údaje používáme, dokud

neodvoláte váš souhlas se zpracováním, tedy dokud se z newsletteru neodhlásíte.

Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme? 

V případech popsaných v části Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje? Zpracováváme vaše osobní údaje my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení.

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce, a to:

- v souvislosti s vyřízením vaší objednávky našim partnerům, kteří se na tomto plnění podílejí, jak je uvedeno v části Pokud u nás něco objednáváte, konkrétně

 

 • partnerům provozujícím platební systémy
 • na základě vašeho souhlasu reklamním a sociálním sítím, jak je popsáno v   části

 

Využívání souborů cookies a dalších technologií, předání údajů reklamním a

sociálním sítím, a to konkrétně:

- Seznam.cz, a.s., IČO 26168685;

- Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House,

  Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti

  jsou dostupné zde: https://policies.google.com/technologies/ads

- Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal

  Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; podmínky ochrany soukromí této

  společnosti jsou dostupné zde: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy

 

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro účely, které jsou popsány v části Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?. Takovými zpracovateli jsou:

 

 1. poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií a podpory, jako je

 

Microsoft a Google;

 

 1. provozovatelé marketingových nástrojů, jako je Google v rámci služby Google

 

Analytics kteří nám pomáhají s optimalizací webu a personalizací obsahu a nabídek

pro vás;

 

 1. poskytovatelé účetních služeb
 2. společnosti poskytující přepravní služby

 

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte také vy při zpracování vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů.

Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme

bezplatně a další kopie již s poplatkem 

Právo na opravu

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné

nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě

doplnili.

Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

- vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali

- odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž  zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje  potřebujeme nadále zpracovávat

- využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést

námitku proti zpracování) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich

oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by

toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo

- domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Ale mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků (viz část Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?). 

Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu.

 Zpracování osobních údajů musíme omezit když:

- popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné

- vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad

  rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů

  upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám

  v budoucnu takové údaje stejně poskytli);

- vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy  je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo 

- vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže

  v kapitole Právo vznést námitku proti zpracování). Po dobu, po kterou šetříme, je-li

  vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.

Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás všechny vaše osobní údaje, které jste nám vy sami poskytli a které zpracováváme na základě vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy.

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu (viz část Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?). Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího, v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo podat stížnost 

Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet písemně na emailu krystinmoda@seznam.cz . Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.

 

V Brně dne 23.5.2018