registr zpracování osobních údajů

REGISTR ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Registrační oznámení č. 00064907 / 001 bylo dne 21.03.2016 zapsáno

do registru zpracování osobních údajů vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů.

Veřejný registr zpracování je k dispozici na http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=29&submenu=30