NEPŘEBRANÉ DOBÍRKY

Nepřevzaté dobírky

Každá objednávka odeslaná z www.krystinmoda.cz je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb). Pokud nebude objednávka zaslaná dobírkou zákazníkem vyzvednuta, vyhrazuje si prodejce právo požadovat po kupujícím částku na pokrytí nákladů na odeslání zásilky a smluvní pokuty až ve výši 500,- Kč.

Odesláním objednávky kupující vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami a v případě neodebrání (dobírky) s uhrazením nákladů za odeslání zboží a smluvní pokutou.

Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky budou předány právnímu oddělení k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených.


Navíc bude zákazník zveřejněný v registru nespolehlivých zákazníků

http://nespolehlivizakaznici.cz

Zákazníci, kteří odsouhlasili obchodní podmínky před odesláním objednávky,  a přesto ani po urgencích nevyzvedli objednané zboží na dobírku  nás donutili založit tuto černou listinu nespolehlivých zákazníků.

Tito zákazníci nám stále dluží vynaložené náklady na poštovné za nevyzvednuté zásilky, které se nám vrátily zpátky.

Tímto nekoretním jednáním nám vznikají nemalé náklady za poštovné a balné.

Někteří zákazníci se omylem domnívají, že nevyzvednutím zásilky dávají prodejci na vědomí, že o zboží nemají zájem a tím odstupují od kupní smlouvy. Skutečnost je však jiná. Uzavřením kupní smlouvy se totiž prodávající zavazuje zboží dodat a povinností zákazníka je zboží převzít a za zboží zaplatit. Pokud si zákazník objednané zboží nevyzvedne, tak se tím nezbavuje své zákonné povinnosti a odpovídá za škodu, která prodávajícímu vznikne v důsledku nevyzvednutí zásilky.